Zarząd

Piotr Leszczyński – Prezes Zarządu                 Mgr inżynier budownictwa

Sonia Erbel – Wiceprezes Zarządu                  Mgr inżynier ekonomii finansów w przedsiębiorstwie

Back to Top