MARTEN Sp. z o.o. w upadłości ul. Wyzwolenia 51 44-321 Marklowice

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19 40-246 Katowice

informacje o postępowaniu upadłościowym:

postanowienie o ogłoszeniu upadłości Sądu Rejonowego w Gliwicach z 12 września 2019 r. Sygn. akt: XII GU 400/19

Postępowanie upadłościowe toczy się w Sądzie Rejonowym  w Gliwicach pod sygn. akt: XII GUp 234/19/BJ
Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego: SSR Beata Janas

osoby do kontaktu:

syndyk  Marcin Jawor Tel: 797 599 064

Paweł Spila: 881 575 492

Back to Top